DET DISTRIBUERADE ARBETSDILEMMA: NÄR INNOVATION OCH ARBETSNÖJDHET KONKURRERA

Pandemin har förändrat hur vi arbetar och företag letar efter sätt att anpassa sig. En global undersökning beställd av VMware avslöjar de utmaningar som företag av alla storlekar står inför med distribuerat arbete. Undersökningen visade att innovation sker personligen, men med en hotande lågkonjunktur och den stora resignationen måste företag balansera behovet av innovation med önskan om flexibilitet. Arbetsgivare måste balansera organisationens intressen med sina anställda, och investeringar i digitala samarbetsverktyg och automatisering kan hjälpa till att minska bristen på talang. Ladda ner rapporten för att lära dig mer om att vinna i eran för distribuerat arbete.

Ladda ner rapport

Genom att slutföra det här formuläret godkänner jag att ta emot marknadsföringsinformation från VMware och/eller dess dotterbolag.