CIO 2025: Ledande teknikdriven tillväxt i hela organisationen

Hur viktigt molnet redan är, förväntas nästa generations moln och multimoln spela ännu viktigare roller i den globala, digitala ekonomin. Faktum är att 64 % av CIO:erna tror att multicloud-infrastruktur kommer att hjälpa till att påskynda innovationen i deras företag under de närmaste åren. I en undersökning av mer än 600 CIO:er som genomfördes av Forbes Insights på uppdrag av VMware, ombads chefer över hela världen att identifiera deras prioriteringar mellan nu och 2025, deras oro inför framtiden och hur deras roll förändras.

Ladda ner rapport

Genom att slutföra det här formuläret godkänner jag att ta emot marknadsföringsinformation från VMware och/eller dess dotterbolag.