Forrester – Förhöjer utvecklarupplevelsen

En nyligen genomförd undersökning gjord av Forrester Consulting på uppdrag av VMware visar att en förbättring av utvecklarupplevelsen (DevEx) kan avsevärt påverka ett företags affärsresultat. Undersökningen involverade 651 IT- och ingenjörsledare och branschledare i stora företag. De bekräftade att bra DevEx är avgörande för att leverera kvalitetsmjukvara snabbare och förbättra slutanvändarens/kundens upplevelse. Över två tredjedelar av de tillfrågade tror att en förbättring av DevEx kan ha en positiv inverkan på affärsmål som attraktion och behålla kunder, mätvärden för kundnöjdhet, intäktstillväxt och lönsamhet. Rapporten rekommenderar att företag investerar i att minska friktionen i teamprocesser och anta en ökad medvetenhet om att investeringar i utvecklare driver produktiv och framgångsrik affärsverksamhet.