Styr framtiden för arbetet med digitalt Arbetsplatslösningar

Enligt de senaste undersökningsresultaten från flera marknadsstudier vill företagsköpare minska sina gamla IT-kostnader, optimera prestandan för bevarad infrastruktur och återinvestera eventuella besparingar för att möjliggöra en ny strategisk digital tillväxt. tekniska lösningar för kunder och anställda för att skapa meningsfulla affärsresultat. Den rådande rörelsen mot en distribuerad arbetskraftsmodell ger organisationer många möjligheter till framsteg jämfört med traditionella affärspraxis. För att stödja denna övergång till en distribuerad arbetsstyrka utmanar dock IT-ledarskap och personal att omarbeta och omkonstruera den nuvarande infrastrukturen och tillgången till tillhörande mjukvaruapplikationer.