CTOs guide till containrar och Kubernetes

Gartner säger, “Containrar och Kubernetes har framstått som framstående plattformstekniker för att bygga molnbaserade appar och modernisera äldre arbetsbelastningar”. Gartner svarar på vanliga kundfrågor om containrar och Kubernetes som gör det möjligt för företagsarkitektur och teknikinnovationsledare att fatta sunda beslut.

Gartner, CTOs guide till containrar och Kubernetes — Svara på de 10 vanligaste frågorna, 31 maj 2022, Arun Chandrasekaran, Wataru Katsurashima

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som avbildas i dess forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive alla garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Ladda ner rapport

Genom att slutföra det här formuläret godkänner jag att ta emot marknadsföringsinformation från VMware och/eller dess dotterbolag.